Organisation / Udvalg og ansvarsområder

Udvalg

Denne side er pt. ikke opdateret efter generalforsamlingen i 2020 - men vil blive dette i løbet af marts - april måned.
 
Markedsførings- og sponsorudvalg 

Opdatere hjemmesiden
Udsende nyhedsbreve
Fondsansøgninger
Søge sponsorer
Søge udstyrspulje 
 
Stævne- og aktivitetsudvalg 

Afholde stævner
Udlejning af faciliteter
Tilsyn af stævnemateriale
Tilsyn af dommerhuse
Afholdelse af kurser og foredrag
Championatsranglister
Bestilling af rosetter og lign.
 
********************************
VEDLIGEHOLDELSESUDVALG
 
Afholde arbejdsdage
Tilsyn med bygninger
Tilsyn maskiner
Tilsyn dræner og
Tilsyn baner, hal og folde
Mindre reparationer
Vedligehold af grusvejene
og grønne områder
Tømning af mødding
 
**********************************
JUNIORUDVALG
 
Tovholder fra bestyrelsen: 
Det er udvalgets opgaver at stå for følgende:
Arrangere hyggeaftener
Arrangere ridelejr
Arrangere ponygames
Afholde juniorstævner
Lave videoer om vores klub
Andre aktiviteter
**********************************
 
 
  
Øvrige kontaktpersoner i klubben:

Holbækmesterskaber : Winnie Schøndorff, winnies@pc.dk
 

© 2016 Holbæk Rideklub | Ladegårdsalleen 3B, 4300 Holbæk  | hol.bestyrelse@gmail.com