Organisation / Udvalg og ansvarsområder

Udvalg

Udvalgene er nedsat primo april 2020 og vil blive suppleret med flere medlemmer efter Corona krisen. 
 
 
Økonomi- og driftsudvalg 
 
Ida - Brian - Jan 
 
Drift og vedligeholdelse af traktor 
Harvning af ridehus og baner - tilsyn med dræn
Græsslåning 
Overvågning af alle udgifter bl.a. til traktor, strømforbrug osv. 
 
****************************
 
 
Markedsførings- og sponsorudvalg 
 
Jette - Stine 

Kontakt til pressen
Opdatere hjemmesiden
Udsende nyhedsbreve
Fondsansøgninger
Søge sponsorer
Søge udstyrspulje 
 
**********************************
 
Stævne- og aktivitetsudvalg 
 
Mitte - Simone 

Afholde stævner
Udlejning af faciliteter
Tilsyn med stævnematerial
Tilsyn med dommerhuse
Afholdelse af kurser og foredrag
Championatsranglister
Bestilling af rosetter og lign.
 
********************************
 
Fold- og kioskudvalg 
 
 
 
Drift- og vedligehioldelse af folde og løbegange og skadedyrbekæmpelse 
 
Kiosk ved stævner og andre arrangementer 
 
*************************************************
 
Stald  og Junior- ungdomsudvalg 
 
 
 
Drift og vedligeholdelse af stald 
 
Arrangere hyggeaftener
Arrangere ridelejr
Arrangere ponygames
Afholde juniorstævner
Lave videoer om vores klub
Andre junior- og ungdomsaktiviteter 
 
**********************************
 
 
 
 
  
Øvrige kontaktpersoner i klubben:

Holbækmesterskaber : Winnie Schøndorff, winnies@pc.dk
 

© 2016 Holbæk Rideklub | Ladegårdsalleen 3B, 4300 Holbæk  | hol.bestyrelse@gmail.com