Organisation / Udvalg og ansvarsområder

Udvalg

 
AKTIVITETSUDVALG
KOMMISORIE
Tovholder fra bestyrelsen: hol.staevne@gmail.com
Det er udvalgets opgave at stå for følgende:
Afholde stævner
Afholde kiosk
Udlejning af faciliteter
Tilsyn af stævnemateriale
Tilsyn af dommerhuse
Afholdelse af kurser og foredrag
Championatsranglister
Bestilling af rosetter og lign.

*********************************************
SPONSOR/MARKEDSFØRINGSUDVALG
KOMMISORIE
Tovholder fra bestyrelsen: hol.kasserer@gmail.com
Opdatere hjemmesiden
Opdatere de sociale medier
Fondsansøgninger
Lave liste over sponsorer
Søge sponsorer
Søge udstyrspulje
Finde nye måder at promovere klubben på
Udarbejde og distribuere folder
 
********************************
VEDLIGEHOLDELSESUDVALG
KOMMISORIE
Tovholdere fra bestyrelsen:  hol.bestyrelse@gmail.com
Afholde arbejdsdage
Tilsyn med bygninger
Tilsyn maskiner
Tilsyn dræner og
Tilsyn baner, hal og folde
Mindre reparationer
Vedligehold af grusvejene
og grønne områder
Søge EU landbrugsstøtte
Tømning af mødding
 
**********************************
JUNIORUDVALG
Tovholder fra bestyrelsen: 
Det er udvalgets opgaver at stå for følgende:
Arrangere hyggeaftener
Arrangere ridelejr
Arrangere ponygames
Afholde juniorstævner
Lave videoer om vores klub
Andre aktiviteter
**********************************
 
 
ANDRE ANSVARSOMRÅDER 
  
Øvrige kontaktpersoner i klubben:
Holbækmesterskaber : Winnie Schøndorff, winnies@pc.dk
 

© 2016 Holbæk Rideklub | Ladegårdsalleen 3B, 4300 Holbæk  | hol.bestyrelse@gmail.com