Rideklubben / Brand- og evakueringsinstruks

Brand- og evakueringsinstruks


BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS


1. Tilkald brandvæsenet: Ring 1-1-2 og oplys:

Hvor det brænder:
Holbæk Rideklub, Ladegårdsalleen 3B, 4300 Holbæk

Hvad der brænder (stald, ridehus, etc.)
Er der fare for mennesker og dyr
Supplerende oplysninger: Jeg vil foretage mig følgende:
Redde mennesker/dyr
Slukke branden
Tage imod brandvæsnet ved indkørsel
Oplyse tlf.nr. jeg ringer fra

2. Varsling af personer i brandtruede afsnit

Råb højt!

3. Evakuering

Personer til parkeringsplads
Heste til fold, hvis muligt og sikkert. Dog altid ud mod banerne


4. Rednings- og slukningsarbejde

Hvis muligt og sikkert. Anvend opstillet brandslukningsmateriel. Børn under 16 år må ikke deltage i brandslukningen. Hvis det ikke er muligt at slukke branden, forsøg at begrænse den ved at lukke døre og vinduer.

5. Modtag brandvæsenet - oplys følgende:

Er der tilskadekomne eller personer der ikke er bragt i sikkerhed
Om der er heste i brandområdet og hvor mange
Hvor det brænder
Brandens omfang
Hvor der er adgangsveje


HUSK! At din egen og andre personers sikkerhed har 1. prioritet!

© 2016 Holbæk Rideklub | Ladegårdsalleen 3B, 4300 Holbæk  | hol.bestyrelse@gmail.com