Rideklubben / Holbæk Rideklubs historie

Holbæk Rideklubs historie

I Holbæk ligger en tidligere Garnisionskaserne, som blev opført i 1913.
 
Her står de to meget smukke og fredede ridehuse stadig, men danner i dag rammen om nye og helt anderledes aktiviteter.
 
********

Holbæk Rideklub er stiftet i 1914 af godsejer Kornerup, Nyvang Holbæk, Kaptajn Jensen-With og overdyrlæge Selmer begge af Holbæk Garnision. 
 
Holbæk Rideklub holdt til på Garnisionskasernen fra stiftelsen i 1914 frem til 1964 og rideklubben var som naturlig følge heraf, begunstiget af et meget stort antal militære ryttere og havde omkring 60 medlemmer. 
 
I 1918 afholdtes springkonkurrence i Holbæk Rideklub for medlemmer af det ny stiftede Dansk ride Forbund. Et springstævne som havde stor tilslutning ikke bare sportsmæssigt med også til den efterfølgende souper på Hotel Isefjord og ulysten til at stoppe var så stor, at klubben ved bl.a. daværende bestyrelsesmedlem  Premierløjtnant Frode Lund Hvalkof senere måtte vedtage en bøde for "ulovligt nattesæde"  :-) 
 
Året efter afholdte klubbben et vellykket landsstævne i dressur, spring og væddeløb på Holbæk Eksercerplads. 
 
I 1930 blev Holbæk Rideklub meget smukke Hubertuskæde indstiftet og er vundet af et utal af dygtige jagtekvipager i klubben, som alle har deres navne indgraveret i sølvplader på Hubertuskæden. 
 
Flere af Holbæk Rideklubs daværende militære medlemmer deltog under 2. verdenskrig i modstandsbevægelsen og bidrog således til de alllieredes sejr i 1945, selvom nogle undervejs måtte flygte til Sverige eller blev fanget af tyskerne og sat i Frøslevlejeren. 
 
I 1965 flyttede Holbæk Rideklub til Dalen hvor bl.a. fabrikant Christian Egelborg var med til at skaffe penge til opførelsen af det nye ridehus. Her blev hesteopstaldningen og rideskolen ledet af Major Berider A. Clausen, som var aktivt og respekteret medlem af rideklubben selv i en meget høj alder.
 
Holbæk Rideklub havde stadig mange militærfolk blandt medlemmerne bl.a. Kaptajn Capito, Premierløjtnant LMK Skjern, men nu også efterhånden flere og flere civile ryttere. 
 
Rideklubben havde dengang plads til ca. 25 heste og dannede i Dalen i mange år rammen om masser af rideaktiviteter både elevundervisning, privatopstaldninger, ridestævner, ridemærker og ikke mindst 2 store Landsstævner i 80érne, trods de, efter nutidens forhold, meget trange fysiske rammer.
 
Til Holbæk Rideklub 75 års jubilæumsstævne i 1989 fik rideklubben overrakt egen fane af Danmarks Samfundet. Fanen bruges i dag altid til præmieoverrækkelse til rideklubbens mange ridestævner. 

Holbæk Rideklub havde til huse i Dalen frem til og med 1990 og den nye placering af rideklubben blev nu på den meget smukke Holbæk Ladegård, hvor opførelsen af det nye ridecenter blev udført af ildsjæle, nemlig klubbens egne medlemmer, da klubben var, og stadig er, en selvejende institution.
 
Det var derfor med meget stor stolthed, at hesteejerne kunne trække de første heste ind i stalden og forældre, familiemedlemmer, kærester og alt hvad der kunne opstøves af hjælpere kunne ånde lettede op.

Holbæk Rideklub husede nu mere end det dobbelte antal heste og klubben var inde i en rivende udvikling. 

Holbæk Rideklub er stadig en selvejende klub med helt eget stort dejligt ridecenter og holder stadig til på den smukke Holbæk Ladegård og vil blive ved med det fremover.
 
Klubben har også i dag masser af ildsjæle blandt medlemmerne i alle aldre, der hver dag bruger en stor del af deres fritid på klubben og nyder de pragtfulde heste og ponyer. 
 
Holbæk Rideklubs faciliteter er idag nogle af de smukkeste og bedst beliggende på Sjælland og danner stadig rammen om den samme flittige rideaktivitet i klubben som tidligere og nu over 108 år…..

© 2016 Holbæk Rideklub | Ladegårdsalleen 3B, 4300 Holbæk  | hol.bestyrelse@gmail.com