Rideklubben / Holbæk Rideklubs historie

Holbæk Rideklubs historie

Inde midt i Holbæk by ligger den tidligere Garnisionskaserne, som blev opført i 1913. Her står de to meget smukke og fredede ridehuse stadig og danner i dag rammen om nye og helt anderledes aktiviteter.

Holbæk Rideklub er stiftet i 1914 af forhenværende militærfolk på Holbæk Kaserne. Da man ophørte med at have heste i forsvaret, flyttede bl.a. Berider Major A. Clausen, Holbæk Rideklub til Dalen i Holbæk, som på daværende tidspunkt lå i udkanten af byen. Berider Major A. Clausen blev æresmedlem af klubben og var respekteret og aktiv indenfor ridning selv i en meget høj alder. Rideklubben havde dengang plads til ca. 25 heste og dannede i mange år rammen om masser af rideaktiviteter både elevundervisning, privatopstaldninger, ridestævner, ridemærker og ikke mindst 2 store Landsstævner i 80érne, trods de, efter nutidens forhold, meget trange fysiske rammer.

Holbæk Rideklub havde til huse i Dalen frem til 1989, hvor lejekontrakten ophørte og kommunen havde behov for at benytte området til andre formål. Den nye placering af rideklubben blev nu på den meget smukke Holbæk Ladegård, hvor opførelsen af det nye ridecenter primært blev udført af ildsjæle, nemlig klubbens medlemmer, da klubben var, og stadig er, en selvejende institution. Det var derfor med stor stolthed, at hesteejerne kunne trække de første heste ind i stalden og forældre, familiemedlemmer, kærester og alt hvad der kunne opstøves af hjælpere kunne ånde lettede op.

Holbæk Rideklub husede nu mere end det dobbelte antal heste og klubben var inde i en rivende udvikling. Desværre var den store praktiske indsats fra medlemmerne ikke nok og en uforudset udgift til en gyllebeholder gjorde, at klubben blev meldt konkurs allerede året efter nemlig i 1990. Det var et hårdt slag mod klubben, som dog meget hurtigt kom på benene igen.

Holbæk Rideklub er stadig en selvejende klub og holder stadig til på den smukke Holbæk Ladegård og vil blive ved med det fremover. Klubben har også i dag masser af ildsjæle blandt medlemmerne i alle aldre, der hver dag bruger en stor del af deres ressourcer i deres fritid på klubben og nyder de pragtfulde heste. Staldene, ridestierne, ridehuset og de 3 dressurbaner er nogle af de mest benyttede i Nordvestjælland og danner stadig rammen om den samme flittige rideaktivitet i klubben som tidligere og nu over 100 år…..

© 2016 Holbæk Rideklub | Ladegårdsalleen 3B, 4300 Holbæk  | hol.bestyrelse@gmail.com