Opstaldning/medlemskab / Opstaldning

Opstaldning

Heste- og ponyopstaldningen genåbner nu i Holbæk Rideklub snarest muligt.
 
Opstaldningen vil blive med selvpasserordning til kr. 1200,- pr. md.
 
Vi har nu 7 på ventelisten her medio november, men vil gerne være ca. 10 når vi genåbner, så både hestene og ponyerne altid har godt og trygt selskab både i stalden og på foldene. 
 
Vi har allerede en morgenvagt på alle hverdage og en "lægge hestene i seng" vagt og alle weekender vagter fyldt ud. 
 
Opstaldningen vil være i den stald ud imod foldene - stald 2. Her har vi ialt 24 heste- og ponybokse, men max antal bokse der vil blive lejet ud vil være ca.16, da der også skal være plads opbevaring af hø og halm. Wrap opbevares udendørs og køres ind i stalden efter behov og nærmere aftale. 
 
Vores målsætning er at skabe et trygt og roligt heste- og ponypensionat med stort fokus på, at dyrene lever så tæt på deres naturlige element så muligt. 
 
Dvs. mest mulig foldtid på så meget foldplads så mulig, ro og dermed god trivsel i staldene med samtidig mulighed for at ride og modtage undervisning, når det passer ind i rytterens hverdag. 
 
FOLD - Da vi har maksimalt fokus på at gøre alt hvad vi kan, for at undgå foldskader vil heste og ponyer gå på fold hver for sig, og hopper og vallakker på fold hver for sig. 
 
Om sommeren vil der være mulighed for natfold og om vinteren kan foldene benyttes i det omfang ejeren ønsker det inden mørkets frembrud, dog må 1 hest aldrig gå alene på fold og 1 hest må heller aldrig stå alene i stalden. 
 
Hvis hestene eller ponyerne beskadiger folden stiller HOL fast materialer til reparation af foldene til fuld og gratis rådighed, men selve reparationen forestår heste- og ponyejerne på den enkelte fold selv i samarbejde med de øvrige brugere af folden. 
 
SYGEFOLD - der vil være mulighed for sygefold, hvis veterinære forhold taler herfor. Sygefolden skal dog muges mindst 2 gange ugentligt. 
 
FODRING - der vil i samarbejde mellem pensionærerne og bestyrelsen fastsættes tidspunkter for fodring, så hestene og ponyerne fodres samtidig. Foreslag hertil er lige nu morgenfodring mellem 6.00-8.00, frokostfodring 15.00-17.00 og aftenfodring 21.00-22.00.
 
Indkøb af klargøring af dagligt foder til din hest står du som hesteejer selv for, men HOL bidrager meget gerne med kontak til gode faste leverandører af halm, hø og wrap af høj kvalitet. 
 
Spåner / træpiller kan købes i rideklubben mod forudbetaling inden bestilling.
 
Prisen for en bokse er forudsat, at hesten står på træpiller, spåner, hamp eller lignende. Hvis man ønsker, at hesten skal stå på halm vil dette medføre en højere bokspris.
 
STALDVAGTER - målet er at heste- og ponyejerne i godt og indbyrdes fælles samarbejde aftaler faste staldvagterne eller andre interne aftaler med hinanden eller aftalt fast hjælp udefra. 
 
FACILITETER - opstaldningen vil være incl. facilitetskort til alle HOL´s faciliteter og vil følge hesten/ponyen.  Ridehuset vil blive harvet 1 gang ugenltligt i vinterhalvåret og vandet efter behov. De udendørs dressurbaner vil blive harvet 1 gang ugentligt i sommerhalvåret. Græsset på springbanen vil blive slået efter behov. 
 
Der er ikke rideskole i Holbæk Rideklub, men på sigt kan det være, at der bliver startet kæphesteridning op.
 
Da vi har 3 20x60 dressurbaner, 1 80x100 springbane og 20x60 ridehus og masser af ridestier skal der nok blive plads til alle året rundt -:) 
 
REGLER - opstaldning vil være under forudsætning af overholdelse af lov om hestehold, DRF etiske regler for omgang med heste og Holbæk Rideklubs almindelige ordensregler.
 
Derudover skal hestene og ponyerne naturligvis være vaccineret, ormebehandlet og være ansvarsforsikret
 
OPSYN - Holbæk Rideklub har videoovervågning og gør opmærksom på dette ved alle indgange. 
 
LEDELSE - ledelsen af heste- og ponypensionatet vil være ved næstformand Jette Hedemand og kasserer Ida V. Rasmussen, men den daglige pasning af hestene og ponyerne vil være ved ejerne selv. 
 
DEPOSITUM - udgør kr. 1.200,- svarende til 1 måneds staldleje, som vil blive returneret ved fraflytning. 
 
Der vil blive afholdt faste staldmøder, hvor vi sammen følger op på hverdagen for hestene og ponyerne og finder gode løsninger sammen på hverdagens små og lidt størrere udfordringer. 
 
Kontakt derfor enten næstformand Jette på moibl 40 34 76 84 eller kasserer Ida på 27 50 51 09 eller skriv til os på hol.pensionat@gmail.com for mere information. 
 
 

© 2016 Holbæk Rideklub | Ladegårdsalleen 3B, 4300 Holbæk  | hol.bestyrelse@gmail.com