Opstaldning/medlemskab / Opstaldning

Opstaldning

Heste- og ponyopstaldningen er nu genåbnet i Holbæk Rideklub.
 
Opstaldningen er med selvpasserordning til:
 
kr. 1.200,- pr. md. for hestebokse
kr. 1.100,- pr. md. for ponybokse - til 2ér og 3ér ponyer 
 
 
Opstaldningen er i den stald ud imod foldene - stald 2.
 
Her har vi ialt 24 heste- og ponybokse, men max antal bokse der vil blive lejet ud vil være 16.  
 
Vores målsætning er at skabe et trygt og roligt heste- og ponypensionat med stort fokus på, at dyrene lever så tæt på deres naturlige element så muligt. 
 
Dvs. mest mulig foldtid på så meget foldplads så mulig, ro og dermed god trivsel i stalden med samtidig mulighed for at ride og modtage undervisning, når det passer ind i rytterens hverdag. 
 
FOLD - Da vi har maksimalt fokus på at gøre alt hvad vi kan, for at undgå foldskader vil heste og ponyer gå på fold hver for sig, og hopper og vallakker på fold hver for sig. Der findes ikke enefolde.
 
Om sommeren vil der være mulighed for natfold og om vinteren kan foldene benyttes i det omfang ejeren ønsker det inden mørkets frembrud, dog må 1 hest aldrig efterlades alene foldene og 1 hest må heller aldrig stå alene i stalden. 
 
Hvis hestene eller ponyerne beskadiger folden stiller HOL fast materialer til reparation af foldene til fuld og gratis rådighed, men selve reparationen forestår heste- og ponyejerne på den enkelte fold selv i samarbejde med de øvrige brugere af folden. 
 
SYGEFOLD - der vil være mulighed for sygefold, hvis veterinære forhold taler herfor. Sygefolden skal dog muges mindst 2 gange ugentligt. 
 
FODRING - der vil i samarbejde mellem pensionærerne og bestyrelsen fastsættes tidspunkter for fodring, så hestene og ponyerne altid fodres samtidig. Dette er pt. morgenfodring mellem 6.00-8.00, frokostfodring 16.00-18.00 og aftenfodring 21.00-23.00.
 
Indkøb af klargøring af dagligt foder til din hest står du som hesteejer selv for, men der er etableret en wrapordning i klubben du som heste- eller ponyejer kan komme med ind i og derved købe wrap til din hest eller pony direkte i klubben. 
 
Til opbevaring af eget krybbefoder i klubben foderrum, skal der benyttes "Sortera" foderkasser fra Ikea, da disse er stabelbare.
 
Foder og rideudstyr udover hvad der kan være i staldskabet, sadelrummet, dækkenrummet og foderrummet, skal kunne opbevares hjemme. 
 
STRØELSE - træpiller kan købes direkte i klubben. 
 
Prisen for en bokse er forudsat, at hesten står på træpiller, spåner, hamp eller lignende efter eget valg, Hvis man ønsker, at hesten skal stå på halm vil dette dog medføre et tillæg på 200 kr. pr. md. pga. den øgede udgift til bortkørsel af mødding. 
 
Der vil kunne anvises indendørs fælles opbevaringsplads i stald 2 til eget strøelse og stråfoder til 1 mdrs. forbrug ad gangen,
 
STALDVAGTER - Der er staldvagtskema hvor heste- og ponyejerne i godt og indbyrdes fælles samarbejde aftaler staldvagterne med hinanden.
 
Du kan også vælge selv at passe din hest eller pony dagligt. 
 
FACILITETER - opstaldningen vil være incl. facilitetskort til alle HOL´s faciliteter og vil følge hesten/ponyen. 
 
Vi har 3 20x60 meter dressurbaner,1 80 x100 meter græsspringbane og 20x60 meter ridehus og ca. 8 km ridestier i det smukke område på Holbæk Slots Ladegård, så der er masser af gode ridemuligheder. 
 
Ridehuset vil i vinterhalvåret blive harvet og vandet efter behov. De udendørs dressurbaner vil ligeledes blive harvet i sommerhalvåret. Græsset på springbanen vil om sommeren blive slået efter behov. 
 
UNDERVISNING - Der er ikke længere elevrideskole i Holbæk Rideklub, men vi har en fast dygtig underviser i dressur tilknyttet klubben og der må der gerne medbringes egen underviser i både dressur og spring. Derudover afholder klubben kurser i både dressur, spring og miljøtræning. 
 
REGLER - opstaldning vil være under forudsætning af at heste- /ponyejeren  overholder lov om hold af heste, DRF´s retningslinier for korrekt anvendelse af heste til ridesport samt Holbæk Rideklubs almindelige ordens- og sikkerhedsregler og at du er aktivt medlem af Holbæk Rideklub. 
 
Der vil skulle fremvises gyldig gødningspøve inden indflytning, som ikke må være mere end 1 md. gammel. Samtidig skal hesten / ponyen have taget gødningsprøve 2 gange om året - i april og oktober. 
 
Derudover skal hestene og ponyerne naturligvis være influenzavaccineret, taget ud af konsum og være ansvarsforsikret via ejers alm. indboforsikring eller familieforsikring. 
 
Der vil være 2 faste arbejdsdage om året for alle, hvor vi sammen hjælpes ad med f.esk. at sætte dressurhegn og springbane op, trimme, pleje og passe hele området både ude og inde og hygger os bagefter sammen med fællesspisning, men arbejdsdagene kan man også betale sig fra, hvis man har behov for dette.
 
OPSYN - Holbæk Rideklub har videoovervågning og gør opmærksom på dette ved alle indgange. Derudover holder vi alle i klubben altid meget øje med hinandens heste og vi har også en trofast skare af gode naboer, der også altid er meget opmærksom på at allle vores dyr trives og har det godt. 
 
LEDELSE - ledelsen af heste- og ponypensionatet vil være ved formand Jette Hedemand og kasserer Ida V. Rasmussen, men den daglige pasning af hestene og ponyerne vil være ved ejerne selv. 
 
DEPOSITUM - udgør kr. 1.200,- svarende til 1 måneds staldleje, som vil blive returneret efter fraflytning af rengjort boks satm tømt staldskab, sadelrum og dækkenrum. 
 
Der vil blive afholdt faste staldmøder, den første søndag i hver måned kl. 15.00, hvor vi sammen følger op på om alle trives godt og i fællesskab finder gode løsninger på hverdagens små og lidt størrere udfordringer. 
 
Gratis trailerparkering. 
 
KONTAKT
 
Hvis du er interesseret i opstaldning så skriv meget gerne til os på hol.bestyrelse@gmail.com eller kontakt:
 
Jette på moibl 40 34 76 84 eller
 
Ida på 27 50 51 09
 
 
- vi glæder os til at høre fra dig :-) så skriv eller ring til os for at høre nærmere ! 
 
 

© 2016 Holbæk Rideklub | Ladegårdsalleen 3B, 4300 Holbæk  | hol.bestyrelse@gmail.com