Priser

Prisliste 
 
 

Priser for medlemsskab af Holbæk Rideklub:
 
Aktivt medlemskab 
 
Kr. 350,-  pr. år for junior- og ungryttere under 25 år
Kr. 450,- pr. år for seniorrytttere over 25 år
 
 
Aktivt medlemskab med faclitetskort* 
 
Kr. 800,-  pr. år for junior- og ungryttere under 25 år 800
Kr. 900,- pr. år for seniorryttere over 25 år 900,- kr. 
 
*Facilitetskortet giver dig adgang til at benytte rideklubbens ridehus, dressurbaner og springbane og henvender sig til ryttere udefra med egen / lejet hest eller pony.
 
Facilitetskortet følger hesten / ponyen. Dette er fordi det er hesten / ponyen der slider på ridehusbunden og der skal bruges lys i stalden og ridehuset, hver gang en hest / pony er inde og blive redet. 
 
Som medlem af klubben må du modtage undervisning i klubben efter eget valgt af underviser.  Hvis undervisningen foregår i ridehuset, skal tidspunktet være skrevet ind på ridehustavlen og være koordineret med de øvrige undervisningstidspunkter.   
 
Alle der underviser på HOL´s faciliteter skal pr. 1. januar 2022, som minimum være passivt medlem af klubben.
 
*Hvis den udendørs springbane benyttes via medlemsskab med facilitetskort skal man deltage i at sætte springbanen op og tage den ind ved de 2 årlige arbejdsdage. 
 
Se datoerne i rideklubbens kalender her på hjemmesiden. 
 
Øvrige medlemskaber 
 
Aktivt stævnemedlemsskab  kr. 300,- pr. år - adgang til DRF stævnedeltagelse for HOL - prisen er uanset alder 
 
Aktivt søskendemedlemsskab kr. 225,- pr. år  - gratis lån af sikkerhedsudstyr for søskende under 25 år.
 
Passivt medlemsskab kr. 250,- pr. år 
 
 
Der betales forholdsvis, det vil sige for det resterende antal måneder af året. 
 
Der findes ikke halvårsmedlemskab, da alle priser i forvejen er yderste rimelige. 
 
Fornyelse af alle medlemsskaber sker pr. 1/1 
  
Skriv til hol.bestyrelse@gmail.com hvis du gerne vil høre mere om hvad de forskellige medlemsskaber giver dig mulighed for i Holbæk Rideklub 
 
 
Hvis du ønsker at booke ridehuset til arrangementer, kan dette lade sig gøre efter nærmere  aftale.
 
Kontakt meget gerne bestyrelsen herom for priser og nærmere information
 
OBS - der findes ikke længere gæsterytterordning i klubben.
 
Dette er fordi vi altid skal kunne komme i kontakt med alle vores brugere af klubbens faciliteter f.eks. i tilfælde af Corona nedlukninger og udbrud af smitsomme sygdomme blandt heste. 
 

© 2016 Holbæk Rideklub | Ladegårdsalleen 3B, 4300 Holbæk  | hol.bestyrelse@gmail.com